© opravdové koučování | 2023

Koučování

Jak se vyznat v nabídce koučovacích škol?

22. 02. 2024
Vítězslav Čadra, PCC
6 minut
zpět na všechny články
Jak se vyznat v nabídce koučovacích škol? Jak se vyznat v nabídce koučovacích škol?

Koučování nabízí mnoho směrů. Jak si vybrat ten správný ke studiu, když je nabídka tak široká? Jak poznat, která škola je právě pro vás?

Mám bohaté zkušenosti z první ruky a díky tomu vnímám rozdíl mezi tím, co vám koučovací školy slibují, a co doručí. Proto vám můžu ukázat 3 důležitá měřítka, jak si najít pro sebe to nejlepší, co koučování nabízí. Jsou to následující tři škály.

Koučování vždycky bylo praktické a pragmatické. Zjednodušeně nekecej a dělej. A uč se ze zkušeností, kterými reálně procházíš. To je jeden ze způsobů, jak se dá shrnout funkční základ koučování.

K tomu každá škola přidává něco svého. Na první škále rozum vs celostní přístup se setkáme s širokou paletou přístupů mezi těmito dvěma krajními polohami:

Tento přístup říká: Nepotřebuješ znát problém nebo oblast, kterou klient řeší. Důležité je provést ho procesem. Poznat, uvědomit si, uvést do praxe.

Koučování je jako řemeslo, musíš se ho naučit a pak se v něm zlepšovat. Sem často patří výcviky orientované více na business, výkon nebo sport, výcviky založené na fungování mozku  a nejrůznější  „neuro“ směry.

racionální a celostní koučink

Tento přístup říká: Tvé zkušenosti jsou důležité. Míra toho, jak pomůžeš klientovi je úměrná tomu, jaký posun jsi udělal sám u sebe. Důležité je přiblížit klienta blíž k sobě, tedy rozumu, emocím i tělu a jejich rovnováze.

Koučování je jako umění. Musíš znát techniku a současně zapojit i své cítění a hledat rovnováhu (krásu). Patří sem výcviky zaměřené více na life koučink, somatické směry, integrativní směry, směry s terapeutickým přesahem, celostní nebo holistické.

Naše škola se na této škále nachází rozhodně na straně celostního přístupu s hlubokým přesahem do práce s emocemi.

Výcvik koučování pro manažery

Jediný koučovací výcvik tohoto zaměření a rozsahu v Česku. Objevte mocné způsoby práce s podvědomím.

Každý koučovací směr v sobě nese do jisté míry oboje, jen se velmi liší v tom, jakou váhu těmto způsobům přikládají.

Tyto směry se soustředí více na „naplnění zakázky“, dovést klienta tam, kam říká že chce. Soustředí se na hledání možností, jak má klient postupovat, měří tyto možnosti podle efektivity dosažení cíle.

Často pracují s GROW modelem nebo jeho odvozeninami. Obecně dosahují změn o něco rychleji a změny nejsou tak hluboké. Nevýhodou tohoto přístupu je také nízká udržitelnost změny.

směry koučovacích škol

Tyto směry se soustředí více na to, aby součástí zakázky nebylo jen zadání, ale i hledání souladu s cítěním a celým kontextem klienta. Dovést klienta tam, kde se bude cítit dobře, kde vzroste jeho síla.

Soustředí se na růst prostřednictvím malých kroků. Ne všechny problémy je potřeba řešit, některé můžeme i přerůst. Často pracují s dynamickými modely koučování, jako designování opakovaných aktivit a jiné.

Obecně dosahují změn o něco pomaleji a změny jsou hlubší a snáze udržitelné.

kurz práce s emocemi

Naše výcviky jsou na této škále rozhodně víc na straně rovnováhy. Věříme, že i výkon je kvalitnější a udržitelnější, když jde ruku v ruce s rovnováhou.

Oba přístupy mají své zaryté odpůrce i podporovatele. Covidová doba ještě podpořila rozšíření online technologií a také rozšířila řady zarytých odpůrců online setkávání. Jisté je jen to, že je to škála, kde je nejvíc předsudků na straně klientů i koučů. Předsudky často mizí ve chvíli, kdy klient získá zkušenost a kouč rozšíří dovednosti pracovat kvalitně online.

Tyto koučovací školy pracují jen s osobním setkáváním. To umožňuje více možností práce s klientem v pohybu nebo v prostoru. Také to umožňuje reagovat na více neverbálních signálů od klienta.

Nevýhodou je špatná práce s pozorností (8 hodin se tři dny po sobě soustřeďte) a také vícenáklady spojené s dojížděním a ubytováním. Kouče takové školy nepřipraví na práci online. K tomu je třeba získat nějaké dovednosti navíc.

podcast opravdové koučování pomáhá koučům uspět

Poslechněte si, jak pracovat s klienty efektivně online.

Tyto koučovací školy pracují jen nebo převážně s online setkáváním. To umožňuje pracovat s mnohem širší klientelou a je to časově efektivnější. Také klienti vnímají často větší pocit bezpečí při technikách se zavřenýma očima.

Výhoda je, že se člověk připojí ze svého domácího prostředí a nic ho neruší. Slabinou může být použitá technika k videohovoru a kvalita připojení.

My se na této škále nacházíme primárně v online části. Došli jsme zkušeností k tomu, že je to násobně efektivnější, ale respektujeme, když má někdo jiné preference. Krom toho se se studenty potkáváme naživo o speciálně určených víkendech.

Teď už tušíte, jakým směrem můžete hledat, aby koučovací výcvik lépe odpovídal vašim potřebám. Zároveň je také dobré vědět, že některé koučovací školy používají zavádějící marketingová tvrzení.

Proto pro vás může být užitečný i článek Jak se nespálit při výběru koučovacího výcviku, kde se dozvíte jakých 5 marketingových tvrzení je jen falešným pozlátkem bez skutečné hodnoty.

Vítek

Autor: Vítek Čadra, PCC

0
0